ĪSLAICĪGĀ PIESKATĪŠANA UN APRŪPE maksa par 1 h – 10 EUR

Pakalpojumā ietilpst:

 • Pieskatīšana;
 • Ķermeņa higiēna;
 • Palīdzība tualetes apmeklēšanai;
 • Ķermeņa kopšana;
 • Grāmatas, laikraksta vai žurnāla palasīšana;
 • Komunikācija;
 • Medikamentus iedošana;
 • Ēdiena uzsildīšana un pasniegšana;
 • Palīdzība apģērbties un noģērbties.

ILGLAICĪGĀ PIESKATĪŠANA UN APRŪPE maksa par 1 diennakti – 100 EUR

Pakalpojumā ietilpst:

 • Pieskatīšana;
 • Ķermeņa higiēna;
 • Palīdzība tualetes apmeklēšanai;
 • Ķermeņa kopšana;
 • Grāmatas, laikraksta vai žurnāla palasīšana;
 • Komunikācija;
 • Medikamentus iedošana;
 • Ēdiena uzsildīšana un pasniegšana;
 • Palīdzība apģērbties un noģērbties.

laiks no 1 dienas līdz 7 dienām

PAMATA APRŪPES KOMPLEKTS maksa par 1 komplektu - 40 EUR

 • Nopirks produktus un pagatavos ēdienu;
 • Palīdzēs pārvietoties pa māju;
 • Palīdzēs higiēnas procedūru laikā;
 • Kopā aizies uz baznīcu, veikalu, koncertu, kapiem (apkopt kapus);
 • Izies pastaigā;
 • Starpnieka pakalpojumi;
 • Uzturēs tīrību mājās.

*bez pieskatīšanas

EXTRA APRŪPES KOMPLEKTS maksa par 1 komplektu - 60 EUR

Pamata komplekts + nodrošinās pilnu guloša cilvēka aprūpi

*bez pieskatīšanas