No 2017. gada 1. janvāra spēkā esošās pakalpojuma cenas.

Mūsu pakalpojuma cenas ir atkarīgas no Jūsu tuvinieka aprūpes līmeņa un pakalpojuma sniegšanas ilguma.

Maksa par pakalpojumu ir 7 EUR stundā

Darbinieka-speciālista konsultācija dzīvesvietā 15 EUR

  • Minimālais stundu skaits par vienu apmeklējumu-2 stundas,
  • Svētku dienās un brīvdienās ir jāmaksā dubulta cena.

*Sakarā ar daudzām niansēm pakalpojuma sniegšanā, aprūpes izcenojums atsevišķos gadījumos var būt citāds. Lūdzam zvanīt uz mūsu biroju, lai visu noskaidrotu un precizētu