Lūdzu zvanīt uz mūsu biroju, lai visu noskaidrotu un precizētu!

Ir vairākas iespējas:

  1. Ja izvēlaties Darbinieka-speciālista konsultāciju dzīvesvietā, tad

mūsu darbinieks izvērtēs klienta fizioloģiskās, emocionālās un sociālās vajadzības, lai nodrošinātu klientam pēc iespējas labāku aprūpi. Novērtējot klientu un viņa stāvokli, izmantojam holistisku pieeju, jo tikai vispārēja un vispusīga klienta novērtēšana garantē klienta labsajūtu. Mēs nodrošinām klientus ar kvalitatīvu pakalpojumu, saskaņojam un saplānojam ar viņu vislabāko aprūpes veidu, laiku un piestiprinām kvalificētu aprūpētāju un sekojam līdzi aprūpes procesa norisei. Sniedzam konsultatīvu palīdzību un atbalstu  gan klientam, gan aprūpētājam. Pakalpojumu aprūpe mājās sniedzam Rīgā  un Rīgas rajona robežās.

  1. Vienojamies par konkrētu darbu veikšanu un laiku telefoniski, līgumu slēdzam klienta dzīvesvietā pirmās vizītes laikā.
  2. Iespējams, Jums pienākas Rīgas domes Sociālā dienesta piešķirta bezmaksas mājas aprūpe http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/aprupe-majas-drosibas-poga.html

Lai to noskaidrotu, Jums jāuzraksta iesniegums RD Sociālajam dienestam (ja vēlaties saņemt SIA «Mājas aprūpe» pakalpojumus, norādiet to savā iesniegumā), jāiesniedz ienākumu deklarācija un ārsta izziņa par mājas aprūpes nepieciešamību.

Sociālais dienests katru gadījumu izskata individuāli — ja atteikts Jūsu kaimiņienei, tas vēl nenozīmē, ka aprūpe netiks arī Jums!

Ja Rīgas pašvaldības apmaksāta mājas aprūpe atteikta, taču Jums nepieciešams saņemt kādu no minētajiem vai vēl citu aprūpes pakalpojumu, droši zvaniet mums, un mēs Jums pastāstīsim, kā to nokārtot un cik tas varētu maksāt!