majas aprupe 01
majas aprupe 02

Pakalpojumi:

Aprūpe mājās

Profesionāla palīdzība ģimenei slimnieku kopšanā un vecu cilvēku aprūpē

Nelaime

Ja pēkšņi ir noticis nelaimes gadījums un nepieciešama palīdzība

Video vizīte

Ja nevari būt klāt, bet vēlies pārliecināties, ka viss ir kārtībā

Sensorā istaba

Sajūtu telpa personām ar demenci, autismu, hroniskām sāpēm u.tml.

Vēlos uzzināt vairāk

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir:
noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.