Mob.: +371 25713555
Mob.: +371 25713555

Drošības poga

Drošības poga

Sākot ar maiju, Rīgas Sociālais Dienests sadarbībā ar SIA Mājas aprūpe un Dzīvības Poga, piedāvā Rīdziniekiem pakalpojumu – DROŠĪBAS POGA.

Pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24h diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

PAKALPOJUMS IETVER:
• Mājas staciju un rokassprādzi;
• Tiešo SOS signālu zvanu centram;
• Datu uzglabāšanu un nodošanu medicīnas iestādēm ar Klienta vai Aizbildņa piekrišanu;
• Pilnvaroto personu informēšanu par saņemtajiem trauksmes zvaniem;
• Kontroli pār Klienta stāvokļa izmaiņām;
• Ārkārtas dienestu ierašanās kontroli;
• Regulārus pārbaudes zvanus.

KAM PAREDZĒTS:
• Senioriem un cilvēkiem ar vāju veselību vai ierobežotu mobilitāti;
• Vienatnē dzīvojošiem cilvēkiem, kuriem var būt pēkšņi nepieciešama medicīniska vai sociāla palīdzība;
• Cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, piemēram: demence, epilepsija vai sirds asinsvadu slimības.

“DZĪVĪBAS POGA” ĻAUJ:
• Samazināt trauksmes līmeni par savu tuvinieku drošību;
• Nodrošināt nepārtrauktus sakarus starp lietotāju un SOS centru neparedzētu situāciju gadījumā;
• Nodrošināt saziņu ar tuviniekiem, gadījumā ja parastie saziņas līdzekļi nav sasniedzami.

Plašāku informāciju meklē “Dzīvības pogas” mājas lapā: https://dzivibaspoga.lv

Dzīvības poga