majas aprupes pakalpojumi

Pakalpojumi:

Video vizīte

Socializēšanās un attālināta aprūpe, neizejot no mājām.

Vēlos uzzināt vairāk

Ziņojums no web lapas

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir:
noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Click here to add your own text