Mob.: +371 25713555
Mob.: +371 25713555

Piedāvājam Video Vizītes

Saņem konsultāciju par aprūpi mājās

Previous

Next

Sākums

Konsultācija

Mājās ir slimnieks un Tu nezini, kā rīkoties

Profesionāla palīdzība

Ģimenei slimnieku kopšanā un vecu cilvēku aprūpē

Video vizīte

Socializēšanās un attālināta aprūpe, neizejot no mājām.

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.